- Конституція стаття 5: ПРАВО визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами. Ніхто не може узурпувати державну владу. -

четвер, 28 грудня 2017 р.

КОРОТКА АНОТАЦІЯ до народного проекту Конституції України

Уже стало аксіомою, що кожна соціальна революція завершується новою Конституцією, яка узаконює перемогу народу і затверджує новий суспільний устрій в державі.

Через п’ять років після отримання Україною державної самостійності, чинна Конституція України 1996 року, створена на замовлення угрупування з колишньої радянської компартійної номенклатури та організованого криміналу і не затверджена суспільством − стала платформою для  утворення  олігархічно-партійної системи  і  обслуговування інтересів свого замовника.
Єдиними законослухняними виконавцями і жертвами чинного Основного Закону   є 90 відсотків  громадян України, а не творці і замовники цього закону.
Низька якість формулювань Основного Закону, повна відсутність механізмів притягнення до відповідальності і заміни тих, хто узурпував в українського народу всю владу і за 25 років пограбував біля 80 відсотків його національних багатств  підтверджують, що чинна Конституція створена злочинною системою для її обслуговування.
Пропонований для українського суспільства проект нової редакції Конституції Народовладдя − створений спільними зусиллями авторів і колективів з різних частин України,  як Суспільний договір громадян України між собою про правові основи соціальної організації їх життя  – повинен бути затверджений усім суспільством на Всеукраїнському референдумі.
Пропонований проект нової редакції Конституції Народовладдя тому і відноситься до «жорстких», так як приймається референдумом і внесення змін до Конституції також вимагає референдуму.
Чи нормально це?   Народ дасть свою  відповідь під час обговорення проекту і в період референдуму, а наші пояснення в наступному:
– за 20 років після прийняття чинної Конституції Верховною Радою внесено більше 300тисяч змін та поправок, значна частина яких не відповідають Основному закону;
– розроблені Верховною радою, Кабінетом міністрів та іншими гілками влади тисячі постанов та указів   у значній мірі також не відповідають Основному закону;
– конституційним судом здійснено багато протиправних тлумачень Основного закону.
Пропонований проект нової редакції Конституції народовладдя формувався:
як реакція на попрання прав народу;
– як реакція на свавільне пограбування Системою народних багатств; як мета побудови мирним шляхом суспільства свободи, рівних можливостей і злагоди в України
За чинною Конституцією( ст. 5) на вершині  владної піраміди  стоїть народ, як джерело і носій влади. Фактично від  імені народу владу над ним  здійснюють виконавча законодавча та судова  системи на всіх рівнях. То хто підпорядкований цій системі,  кому нав’язує свої цілі система ? Звичайно народу. Але ж він  стоїть на конституційній вершині владної піраміди згідно чинної Конституції!  Виходить нісенітниця. Оця «нісенітниця» і вилилась в олігархічно-партійну владу відносно народу – справжньої найвищої влади і «джерела влади» («слуги» владарюють над «господарем»).
В проекті нової Редакції усунуто спотворення правового смислу підміною понять «влада» і «владні повноваження».
В проекті нової редакції народ, − власник всіх багатств і найвища влада, наділяє свої служби (місцеві і вищі) управлінськими повноваженнями щодо своїх багатств (зберігати і примножувати), а також владними повноваженнями по відношенню до порушників чинного права і основного Закону.
А це і є децентралізація влади і верховенство права.
Чинна Конституція 1996 року в багатьох статтях посилається на Державу, яка гарантує, сприяє, направляє і допомагає, повторюючись статтями Радянської Конституції, хоча остання всі ці повноваження відносила до керівної і направляючої сили – комуністичної партії.
Спеціально не даючи розʼяснення з цього питання, чинний Основний Закон, який створений( Системою і для Системи) давав суспільству зрозуміти, що  «Держава»- це влада.
В проекті нової редакції Конституції Народовладдя подано нові розділи під назвою «Держава», в яких дані визначення та територіальний устрій держави, засади державного будівництва та основні функції держави. Держава, як правове обʼєднання громадянського суспільства, створена останнім для забезпечення всіх функцій його життєдіяльності і захисту і тому вона має право, обовʼязок і спроможність сприяти, допомагати, захищати і гарантувати.
Чинна Конституція 1996 року майже відкрила істину, що основою і базою розвитку і структурування суспільства є територіальна громада, закривши останню радіаційним куполом різного рівня рад, а пізніше державних адміністрацій, як  замінників    «обкомів і райкомів» компартій України. Під цим куполом «від радіації» територіальні громади, не народившись, померли.
В проекті Нової Редакції Конституції Народовладдя базовими одиницями  системи місцевого самоврядування є територіальні громади усіх рівнів (села, селища, містечка, міста, районів міста), які є повноправними субʼєктами публічного права на своїй території, і згідно Конституції і свого Статуту володіють, управляють і розпоряджаються своєю власністю і здійснюють  делеговані повноваження відносно загальнонародної власності.
Територіальні громади створюють свої представницькі і виконавчі структури, які є субʼєктами правових відносин тільки своїх територіальних громад і тому фіксуються в реєстрах цих громад.
Територіальні громади створюють  районні, міські та обласні обʼєднання для  вирішення спільних завдань життєдіяльності районів, міст  та областей.
Передбачено трьохрівневий адміністративний поділ з наділенням кожного рівня автономними повноваженнями і автономною податковою базою. Кожен рівень змушений розвивати свою місцеву податкову базу і жити за своїм статутом.
Для десятків тисяч громадян України  які 26  років, представляли і представляють чинну олігархічно – партійну систему влади, Конституція – 96 року є  найкращою у світі.
Якщо це правда, то чому :
– весь народ є свідком постійної брудної боротьби між президентською, законодавчою і виконавчою гілками влади за повноваження і бюджетний пиріг з начинкою в десятки мільярдів доларів;
– тлумачення чинної Конституції на свою користь всіма гілками влади принесло немало   шкоди в процесі розбудови Держави;
– Україна, маючи « найкращу» Конституцію, посідає перші    місця у світовому рейтингу по корупції, злиденності та бідності, по важких хворобах, по демографічних втратах та інших показниках.
Проект нової Редакції Конституції Народовладдя передбачає:
– заміну системи влади у всіх її гілках на систему органів управління і державних служб;
систему управління, де між законодавчою, виконавчою, судовою і контрольно-наглядовою службами, здійснено чітке розмежування повноважень без їх дублювання;
– народний  парламент є сугубо Законодавчою державною службою для прийняття законів держави;
– виконавча державна служба створена для виконання законів і програм розбудови національної держави, а також для управління всіма сферами життєдіяльності і життєзабезпечення суспільства;
– судова служба держави обирається і відповідає за свою діяльність тільки перед народом. 
Нова редакція Конституції Народовладдя передбачає сувору відповідальність виборчих комісій та організаторів і учасників виборів, в т.ч. кримінальну, за фальсифікацію,  як замах на узурпацію влади.
Конституція Народовладдя передбачає механізми відкликання будь-кого з представників виборних органів народовладдя, в тому числі і Президента, їх відповідальність перед народом, як адміністративну так і кримінальну і аж до позбавлення громадянських прав за зраду.
Двадцять шість років незалежної України показали нераціональний вибір народних депутатів наосліп, через узурповане і спотворене партіями та їх господарем  олігархатом  виборче законодавство, незалежно, чи то відкриті чи закриті списки оплачених кандидатів, а також по причині низької культури виборців.
Нова редакція Народної Конституції пропонує  систему виборів депутатів усіх рівнів в якій однаково рівне право висунення кандидатів у представницькі органи мають поряд з політичними партіями громадсько-політичні; громадсько-професійні та громадсько-творчі   об’єднання громад.
Нова редакція пропонує розділити державну законодавчу службу на дві частини, причому кожна з них матиме свої функції і повноваження.
1. Планування, підготовку і розроблення законів для суспільства здійснюватиме Громадська Законодавча Асамблея, яка має формуватися з фахівців різних державних і недержавних наукових закладів та вишів.
2. Замовлення законопроектів, їх обговорення і прийняття, як державних законів здійснює Парламент України.
В проекті нової редакції подані прості і логічно обґрунтовані, а головне демократичні механізми виборів усіх рівнів, місцеві та всеукраїнські референдуми, плебісцити, народні збори, та інші форми Народовладдя. І всі зібрання і форуми народу проводяться без дозволу так званої вчорашньої системи влади, а тільки згідно державних законів і місцевих статутів.
Нова редакція Конституції Народовладдя передбачає справжню незалежність ЦВК, одним із підтверджень якої є те, кожна область обирає по одному члену ЦВК і  делегує його в центр.
Нова редакція Конституції передбачає створення нового органу –Сенату, який являється верхньою палатою народного парламенту і одночасно найвищою контрольно – наглядовою державною службою.
Сенат згідно нової редакції Конституції обирається всенародно, але окремо в усіх областях України і Автономній Республіці Крим –  по чотири сенатори, та вісім  сенаторів від міста Києва.
Так, як нова редакція Конституції передбачає зміну суспільного устрою у державі з існуючого на новий, то в перехідний період цієї зміни Сенат одержує найвищі державні повноваження.
Сенат, як вища державна  контрольно-наглядова служба в перехідний період для дотримання стабільності у державному будівництві і продовжені реформ, для контролю за діяльністю чинної системи на завершальному етапі її діяльності і передачі державних функцій новим органам утворює свої тимчасові робочі  громадсько-державні органи, в тому числі всеукраїнський, обласні та районні комітети відродження України, які наділяє необхідними повноваженнями.
Всеукраїнський та регіональні комітети відродження передбачається сформувати із знакових постатей незалежного 25-ти річчя, із заслужених діячів науки, культури, освіти та економіки, із лідерів громадсько-політичних об’єднань та визначних громадських діячів.
Конституція народовладдя визначає гарантом  прав і свобод  громадян, недоторканості і територіальної цілісності  української держави  в кордонах, які існували   на день отримання незалежності 1991року – Державу, як об’єднання усіх громадян України з територією в державних кордонах, її збройними силами, економікою та фінансами, а також інституціями для забезпечення життєдіяльності суспільства.
 Гарантом дотримання Конституції є глава держави – Президент України.
Особлива увага у новій редакції Конституції  приділяється  формуванню антикорупційного імунітету.
І головне в новій редакції Конституції  – це захист прав і свобод людини, як головний священний обов’язок Держави.
Нова редакція Конституції Народовладдя передбачає відповідальність людини – громадянина, службової особи, місцевих та державних служб за неналежне виконання ними своїх обовʼязків по розбудові національної української Держави, за порушення Основного Закону України і за вчинені власні і службові правопорушення.
Робочий проект нової редакції Конституції Народовладдя буде представлений учасникам обласних і всеукраїнської громадських конференцій, а також іншим  зібранням громадян України для обговорення.


Співголова Всеукраїнського
координаційного центру об’єднаних
громадсько-політичних сил                  
Упорядник нової редакції Конституції                          проф. М. Бугаєць


Місто Київ, грудень 2017року.

1 коментар:

 1. ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КООРДИНАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ОБ’ЄДНАНИХ ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНИХ СИЛ

  КЕРІВНИКАМ ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ДНАНЬ
  Дніпровської____________________ОБЛАСТІ:
  1. Прокоф’єв Ю.М.- ГО «Народні збори України».______________________________
  2. Бова О.М. –ГО «Комітет народного контролю».
  3. Беліков С.В. – ГО «Комітет народного контролю».
  4. Ю. Романовський
  5. О. Бердо
  6. С. Філіпенко
  7. К. Дороленко

  Шановні громадські керівники

  Всеукраїнські громадські об’єднання та інші громадсько-політичні сили у серпні місяці 2017р. у м. Києві створили Всеукраїнський Об’єднавчий Координаційний Центр (ВОКЦ) та його виконавчий орган – Штаб об’єднаних громадсько-політичних сил (ОГПС).
  Метою утвореного органу є консолідація та координація дій по відродженню держави Україна, яка на 27-му році свого незалежного відновлення знаходиться у глибокій системній кризі, що може привести до втрати суверенітету та її незалежності.
  Першочерговою своєю задачею у широкій програмі дій ВОКЦ та штаб ОГПС бачать зміну системи влади на державному та місцевому рівнях і в цілому зміну суспільного устрою шляхом прийняття нового Суспільного договору, тобто нової редакції Конституції на Всеукраїнському референдумі.
  Багато колективів, правників та народних конституційників розробили свої проекти Конституцій і сьогодні завершують їх об’єднання по створенню єдиного узгодженого варіанту Конституції народовладдя.
  Серед авторів та редакторів проекту:
  Академіки Таланчук П.М.та Юхновський І.Р., професор Костицький В.В., громадські діячі Кармазін Ю.А., Степаненко В.П., Гуменюк О.С., Здравко Б.Й., Кіпящук М.М., Горбовий Б. С. та інші представники громадсько-політичних сил.
  Координатори проекту: Бугаєць М.Й., Шишкін В.І.
  ВОКЦ і штаб ОГПС виносять узгоджений проект народної Конституції на всенародне обговорення на обласних, міських та районних конференціях, які планується провести разом з Вами у січні 2018 року.
  З цією метою ВОКЦ та штаб ОГПС пропонують Вам та іншим керівникам громадсько-політичних сил :
  1. Створити у Вашій області штаб об’єднаних громадсько-політичних сил і при можливості міські, та районні штаби у найбільших містах області. Цю роботу необхідно організувати у грудні поточного року.
  2. Співголовами Вашого штабу повинні стати керівники найбільших громадських об’єднань області, а членами штабу – всі керівники громадсько-політичних сил, які бажають долучитися до спільної програми дій.
  3. Учасниками конференцій можуть бути керівники громадських організацій і їхні члени, а також громадські активісти. Необхідно запросити на конференцію не менше 350–450 учасників, що пояснюється подальшою участю учасників в програмі по створенню ініціативних груп, для Всеукраїнського референдуму.
  4. Необхідно повідомити у центральний штаб ОГПС на указані електронні адреси:
  mukola28575@gmail.сom
  danmarco@ukr.net
  stepanenko-47@ukr.net
  до кінця грудня 2017 року про дату і місце проведення конференції, з метою направлення представників центральних органів ВОКЦ та ОГПС до Ваших областей для участі в конференціях, а також з метою надсилання Вам необхідних методичних матеріалів та надання фінансової підтримки.
  5. Просимо Вас відправити звичайною, або електронною поштою наше звернення та коротку анотацію до народної Конституції всім громадським організаціям області, громадським діячам та активістам для ознайомлення і прийняття участі у конференції.
  6. Загальна тема конференції «Громадянське Суспільство та Держава Україна на сучасному етапі розвитку».
  7. Перед учасниками конференції виступлять знакові постаті сучасності, заслужені діячі науки, культури, економіки та громадсько-політичні діячі.

  З ПОВАГОЮ:
  ПЕТРО ТАЛАНЧУК – голова ВОКЦ, президент відкритого університету розвитку людини « Україна».
  МИХАЙЛО БУГАЄЦЬ – співголова ВОКЦ,голова штабу ОГПС.
  ВОЛОДИМИР ЯВОРСЬКИЙ – співголова штабу ОГПС, голова ГС «Комітет Народного Контролю України».
  ВАСИЛЬ ШЕВЧЕНКО – співголова ВОКС, начальник штабу ГС «Народні збори України».
  ЮРІЙ САМОЙЛЕНКО – голова Всеукраїнського об’єднання ветеранів.

  ВідповістиВидалити