- Конституція стаття 5: ПРАВО визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами. Ніхто не може узурпувати державну владу. -

середа, 27 вересня 2017 р.

Протокол зборів ініціативних груп від керівників громадських об’єднань, політичних партій, громадських діячів та патріотичних громадських активістів

Тема зборів: Створення всеукраїнського координаційного центру (ВОКЦ) громадсько-політичних сил і визначення програми його діяльності.
Місце проведення: Міжнародний університет розвитку людини „Україна”
03 серпня 2017 року – перший день зборів.

Черга денна:
1. Пошук шляхів координації і ситуативного об’єднання політичних партій та громадських діячів; ідеологія, стратегічна мета.
2.                 Створення координуючого і об’єднуючого органів.
3.                         Модель майбутньої України, її розробка і створення колективу розробки.
4.                         Створення організаційних структур ВОКЦ.
5.                         Народна Конституція України, як  проект нової моделі держави.
Перед початком Зборів президент університету „Україна” проф. Таланчук П.М. привітав учасників, розповів про учбовий заклад, його створення, діяльність та досягнення за 18 років існування.
Після цього проф. Таланчук П.М. запропонував Зборам вибрати робочу президію.
За пропозиціями із зали робоча президія зборів вибрана в кількості 3 чоловік:
1. Проф. Таланчук П.М.        –       президент УУ
2. Проф. Бугаєць М.Й.           –       голова КГОУ
3. Степаненко В.П.– Дніпропетровське гр.об’єднання
Запропоновано і затверджено регламент:
1. Доповідь            –       до 25 хв.   2. Співдоповіді  –       10 хв.
3. Обговорення    –       5 хв.           4. Репліки          –       2 хв.
В залі присутні 29 учасників, а зареєструвались 27 чоловік, в т.ч.
1. Таланчук П.М.           –       президент УУ
2. Бугаєць М.Й.              –       голова КГОЦ
3. Кармазін Ю.А.            –       голова ПП. „Захисників вітчизни”
4.Колесников Р.С.         –       заст.. голови ПП. „Справедливість”
5. Добровольський І.О.–        ПП „Справедливість”
6. Любарець В.О.          –       Голова Руху „Холодний Яр”
7. Драп’ятий Є.М. –       заст. голови Федерації Профспілок
8. Петренко Є.Д.            –       Старійшина українського козацтва
9. Бондар М.П.               –       Отаман УКВ
10. Трачук О.В.              –       Старійшина УКВ
11. Руденко Ю.Д. –       Старійшина УКВ
12. Хмеловський В.Т.– Голова гром. Комітету
13. Сухов М.О.               –       студентська рада Святошин. р-ну
14. Гнідаш О.М.             –       громадський діяч
15. Доценко А.М.  –       громадський діяч
16. Гриб О.М.                 –       рада ветеранів Печерського р-ну
17. Голибард Є.П.         –       громадський діяч
18. Бондаренко О.Г.     –       громадський діяч
19. Шпоть О.С.               –       громадський активіст
20. Степаненко В.П.     –       КГОУ, конституційник
21. Бутенко В.В.   –       громадський активіст
22. Сугоняко О.А. –       голова асоціації банків
23.Романів С.А.             –       громад. орг. „Руна”
24. Пундик Л.Є.              –       голова ГО „Центр Св. Володимира”
25. Козир М.О.               –       ГО „Міжнародне об’єднання”
26. Калініченко М.В.      –       ГО „Всеукр. волонтерський рух”
27. Шевченко В.Г.          –       заст. голови ГО „Народні збори”
По першому і другому питаннях виступили президент УУ проф. Таланчук П.М. і голова конгресу громадських об’єднань проф. Бугаєць М.Й.
В своїх виступах доповідачі зупинились на системній кризі в Україні кожен і шляхах їх усунення.
Кожен із конкретних шляхів вимагає консолідації і координації усіх, а то більшості національно-патріотичних сил. Необхідно заявити таку платформу і програму, яка б об’єднала справжніх і патріотичних українців. Кінцевою метою доповідачі однаково бачать розбудову національної по своїй суті, соціально-справедливої та економічно-могутньої України.
Проф. Таланчук П.М. пропонує об’єднання  в майбутньому громадсько-політичним силам розробити модель майбутньої України, створити різні групи і комітети по супроводу цих процесів, здійснювати громадську підготовку кадрів, підготовку молодих лідерів, щоб в процесі переформатування влади після чергових, або позачергових виборів запропонувати Системі уже підготовлені кадри.
Проф. Бугаєць вважає першочерговим завданням для об’єднаних ситуативно громадсько-політичних сил виконання рішень революції гідності – повну заміну Системи управління суспільством не через вибори, бо таким конституційним шляхом ми йдемо уже шостий раз, постійно проводимо переформатування, змінюючи під час виборів партійні кольори, але результати з кожним так званим переформа-туванням все гірші і гірші і Україна близька до втрати і держави і державності. Термінова зміна Системи управління, а ширше суспільного устрою шляхом затвердження нової редакції Народної Конституції на Всеукраїнському референдумі і цей шлях є легітимним і конституційним. Цей шлях упередить революційні події, які можливі уже в найближчий час і цей шлях зніме напругу в суспільстві. Проект цієї Конституції близький до завершення.
В дискусіях прийняли участь пп.. Кармазін Ю.А., Добровольський Д.І., Колесников Р.С.,Любарець В.О., Гриб О.М., Драпятий Є.М., Хмельовський В.І., Костенко, Голибард Є.П., Степаненко В.П., Сугоняко О.А., Романів С.А., Шевченко В.Г., Калініченко М.В. та інші.
В своїх виступах учасники зібрання підтримали ініціативу об’єднання громадсько-політичних сил та всіх патріотів для здійснення кардинальних змін в суспільстві і заміни системи влади.
В багатьох пропозиціях учасників звучала необхідність розробки програмних документів для об’єднання і для створення певного консолідуючого і координуючого органу.
В результаті загальних дискусій запропоновано створити координаційний центр. Проф. Таланчук П.М. запропонував назвати об’єднуючий центр Всеукраїнським координаційним центром об’єднаних громадських і політичних сил, громадських діячів та інших патріотів. Пропозиція підтримана більшістю учасників, які запропонували президії зборів підготувати меморандум, чи заяву про створення центру і підписати усіма учасниками ситуативних груп.
Зборам запропоновано декілька проектів рішень ВОКЦ, які необхідно заповнити великою кількістю керівників громадських та політичних сил, громадських діячів та конституційників, які працюватимуть над створенням нової редакції народної конституції України.
У зв’язку з тим, що зібрання небагаточисельне для заповнення комітетів і груп, а також по причині неготовності меморандуму (заяви) для підписання учасниками зборів вирішили:
1. Створити Всеукраїнський об’єднавчий координаційний центр об’єднаних громадсько-політичних сил, громадських діячів та активістів.
2. Не закривати збори одним зібранням, а провести продовження зборів до тих пір, поки об’єднані сили не досягнуть значно більшої кількості і наступне зібрання провести 10 серпня 2017 року. Президію зборів залишити без  змін на наступні зібрання.
3. На наступному зібранні вибрати і затвердити повні склади груп і комітетів та їх керівників.
4. Головою ВОКЦ рекомендувати проф. Таланчука П.М., а співголовою проф. Бугайця М.Й. і запропонувати ці кандидатури наступному зібранню.

Голова зборів                                             Таланчук П.М.
Секретар зборів                               Степаненко В.П.

Продовження  зборів                                (початок 3.08.2017р).
Продовження Зборів ініціативних груп з керівників громадських об’єднань, політичних партій, громадських діячів та активістів по створенню  Всеукраїнського об’єднання координаційного центру(ВОКЦ) з метою створення політичної сили, спроможної мирним правовим шляхом повернути народові узурповану олігархією владу і свавільно присвоєну власність.
Київ,                              Університет Україна,                           10 08 2017

За пропозицією із зали президія ведення зборів залишена в незмінному складі:
Голова зборів – Петро Таланчук (Київ), заст. Голови – Михайло Бугаєць (Львів), секретар – Володимир Степаненко (Дніпро).
Черга денна. Залишена без змін
Регламент: без змін
В залі присутні 44 учасники, зареєстрованих учасників – 31 (з них 18 − учасники першого збору 3.08.2017р). Інші (13 осіб) – ті, хто запізнився на реєстрацію.

Реєстрація
1. Таланчук П.М.  –       Президент УУ
2. Бугаєць М.Й.              –       голова КГОУ
3. Гуменюк О.С.             –       голова КГОУ Рівненська обл.”
4. Мухачов Н.В.    –       Голова  РУНА
5. Добровольський І.О.–            ПП „Справедливість”
6. Любарець В.О. –       Голова Руху „Холодний Яр”
7. Драп’ятий Є.М. –       заст. голови Федерації Профспілок
8. Тимофієв В.О.  –       Фонд «Справедливість»
9. Бондар М.П.               –       Отаман УКВ
10. Костенко П.І.  –       Голова УУР
11. Руденко Ю.Д. –       Старійшина УКВ
12. Хмеловський В.Т.– Голова гром. Комітету
13. Осіпчук М.М.   –       УО УБД В АТО
14. Шульга С.Г.              –       ДОСТО Асоціація «Хід»
15. Шевченко І.Ю.         –       Голова ГО «Матері світу за мир»
16. Гриб О.М.                 –       рада ветеранів Печерського р-ну
17. Голибард Є.П.         –       громадський діяч
18. Бондаренко О.Г.     –       громадський діяч
19. Трачук О.В.              –       Інститут козацтва (історик)
20. Степаненко В.П.     –       КГОУ, конституційник
21. Гринчук С.А.   –       Голова УНСО
22. Матвіюк К.О..  –       Старійшина УК ГО «Захист землі»
23.Сухов М.О.                –       МГО «Рада Студентів»
24. Чечель Микола.      –       ГО «СОБ»
25. Рожило Ярослав    –       Скарбник УКВ
26. Пальчуковський Ю.І.        –   Голова Української Національної Ради
27. Шевченко В.Г.          –       заст. голови ГО „Народні збори”
     28. Борозенець О.І.  −     ГО Звичаєвий козаць-й полк Святосл. Хор.
     29. Філатов Твердислав – ГО «Федерація козацького фехтування»
     30. Яворський В.М.     −   ГО «Народний контроль» співзасн. КГОУ
     31 Конденко С.П.         −    Виконавчий апарат ПП «Патріот»

Прийнято рішення збори продовжити.
З першого питання доповідач Петро Таланчук. Виступив з заявою до учасників зборів і всього суспільства
В преамбулі заяви було викладено інформацію про системну кризу суспільних відносин в країні, про її причини і обгрунтовано необхідність обʼєднання і структурування суспільства заради спільного порятунку.
Фундаментом  обʼєднання є людяна ідеологія Українського націоналізму, в основу якої покладено любов до Батьківщини, до свого народу, до представників інших національностей, які поважають наші традиції і мову та для яких, як і для щирих українців – Україна – понад усе!
Шлях виходу – побудова національної по своїй суті, соціально справедливої і економічно могутньої держави України.
Мало заявити сьогодні про необхідність єднання, треба його практично здійснювати. Існує межа, за якою терпеливість і поступливість перестають бути доброчинністю, бо наші вороги вважають це нашою слабкістю.
В обговоренні доповіді прийняли участь В.Степаненко, О.Гриб, Л.Костенко, Н.Мухачов, В.Виграненко, М.Бугаєць, І.Шевченко, Є.Драпʼятий, В.Любарець, О.Гуменюк, В.Жердицький та інші (дехто не представився; В.Виграненко, В.Жердицький – запізнились і дозареєстровані) .
Виходячи з цього було прийнято цю Заяву і доручено редакційній групі її доопрацювати зі збереженням ідей і духу проголосованого проекту та врахувати зауваження і пропозиції, які поступили в процесі обговорення. (Додається).
З другого питання доповідач Петро Таланчук,
Модель майбутньої успішної України має передбачати охоплення всіх сфер суспільної життєдіяльності.
1.Група розробки нової конституції і законодавчого забезпечення практичної реалізації її положень.
Наша держава, можливо єдина в світі, яка розграбована на підставі узаконеного грабежу (формально законно самознищувалась). Саме тому перегляд чинного законодавства і творення Нової Конституції і відповідних їй розвиваючих законів, як розгорнутого проекту держави, є визначальним напрямком діяльності нашого обʼєднання.
2.Група розроблення практичних заходів втілення складових моделі у реальне життя.
Без втілення всіх напрацювань  в реальне життя (а їх уже здійснено сотні без перебільшення) всі наробки перетворюються на порожні балачки.
Я прошу, щоб цю групу дозволили очолити мені. Ми цю роботу вже розпочали Колом Українських Патріотичних Сил (КУПС), яке очолює присутній тут П.Костенко. Всі проблеми можна визначити за структурою і повноваженнями Кабінету Міністрів – 18 міністерств. На цій підставі створюються комітети і колегії, підбираються експерти, які шукають вирішення тих, чи інших проблем, які створені внаслідок діяльності цих міністерств.
3.Група розроблення судочинного та прокурорського супроводу державотворчих процесів та суспільного життя Нової Майбутньої України.
Ці прогнилі, корумповані структури треба міняти.
4.Група інформаційного забезпечення побудови Нової Успішної України.
Тут стоїть ряд завдань:
 − передбачити створення радіостанції з цілодобовим мовленням;
 − організацію телеканалу з цілодобовою роботою;
 − створення української газети  тиражем 1,5-2,0 млн примірників;
 − створення теоретичного журналу «Актуальні проблеми побудови успішної незалежної України» з статусом ваківського видання – до нього буде високий інтерес науковців;
6.Група розроблення організації всеобучу громадян, ідеологічне забезпечення нового державотворення. (Руденко);
7.Створити авторський колектив по розробленню моделі омріяної України.
8. Створити авторський колектив для написання історії України в 6 томах; (кожен том призначений для кожної вікової категорії дітей, для вузів і загальнний)
9.Розробити інтегральну програму інформування громадян про роботу всіх структур нашого обʼєднання;
10.Група фінансового забезпечення діяльності нашого обʼєднання,
11.Група розбудови безпекової структури нашої організації;
12.Група розроблення програмного забезпечення або засад під усі напрямки нашої роботи;
13.Група розроблення рекомендацій щодо кадрового забезпечення структури.
14. Створити штаб обʼєднання громадсько-політичних сил до 01.10.2017р
Укомплектувати групи на основі самоініціативи і добровільного волевиявлення, організувати розробку необхідних організаційно-методичних матеріалів, планів і програм, які мають забезпечити виконання поставлених перед нами завдань.
Термін укомплектування груп – до 1 жовтня 2017р.
З третього питання доповідач Михайло Бугаєць
В своїй доповіді показав переплетіння і взаємозвʼязок організаційних і конституційних проблем,− таким чином висвітив і четверте питання черги денної.
Без вирішення найближчим часом першочергової проблеми – заміни системи олігархічно-партійної диктатури громадсько-державною системою народовладдя всі наші плани розбудови омріяної країни здійснити буде неможливо. Але для того, щоб мрія стала здійсненною – треба створити організацію, сила якої перевершить силу олігархії.
Повірте, якщо ми продемонструємо швидке організаційне зростання – нас підтримає малий і середній бізнес, а за ним спершу анонімно, а потім і явно нас підтримають патріотично налаштовані великі підприємці  а за ними і частина реально мислячих олігархів, для розвитку бізнесу яких потрібні зрозумілі закони, стабільність, а також захист власності від штучних банкротств, рейдерства і т.д.
Для реалізації цього сценарію ми повинні структурувати суспільство створенням всеукраїнського комітету відродження україни і від нього розбудувати мережу обласних, та районних комітетів відрод…..
Опираючись на положення розділу 11 чинної Конституції та створені комітети − здійснити формалізацію територіальних громад – як юридичних осіб публічного права, власників комунального майна і, в межах Конституції і законів − управителя (розпорядника, контролера) природних та інших загальнонародних багатств на своїй адміністративній території.
Щоб не борсатись в смітнику чинного законодавства (яке насправді слугує забезпеченню корупційних схем) – приймаємо референдумом нову Конституцію Народовладдя разом з паралельно підготованими ключовими законами.
І приступаємо до реалізації попередньо розроблених програм і планів.
В обговоренні другої доповіді взяли участь О. Гуменюк,  В.Степаненко В.Шевченко, Є.Голибард, І.Добровольський, Ю.Пальчуковський, П.Костенко, В.Яворський та інші.
Також стихійно повернулися до питання обрання голови і заступника голови ВОКЦ.
В обговоренні доповіді та обговоренні кандидатур на голову і заступника ВОКЦ прийняли участь О.Гриб, П.Костенко, О.Гуменюк, В.Яворський, Ю.Пальчуковський, М.Бугаєць.
Вирішили:
1.Створенння обумовлених структур організації здійснювати на основі самоініціативи, самовідповідальності та залучення до співпраці фахівців-патріотів.
2. Затвердити штаб Обʼєднання громадсько-патріотичних сил і його керівників       (рішення №2 зборів додається).
3. Затвердити комітет з підготовки проекту нової редакції Народної Конституції (рішення  №2 зборів додається).
4. Особовий склад груп, призначити кураторів та обрати керівників груп на наступному засіданні ВОКЦ
5. Головою ВОКЦ обрати П.Таланчука, першим заступником співголовою – М.Бугайця, секретарем  ВОКЦ В.Степаненка, доручили їм призначити заступників по напрямкам роботи.

Голова зборів:  Петро Таланчук
Секретар  Володимир Степаненко
Список доданих документів: 1.«Заява про створення ВОКЦ» - на 3х аркушах.
2. Рішення №1
3. Рішення №2

Київ,                              Університет Україна,                           01 09 2017
Продовження
Зборів ініціативних груп з керівників громадських об’єднань,
політичних партій, громадських діячів та активістів по створенню 
Всеукраїнського об’єднавчого координаційного центру

                 Президія зборів по рішенню першого зібрання:
Голова зборів                –       Таланчук П.М.
Заступник голови –       Бугаєць М.Й.
Секретар зборів   –       Степаненко В.П.
                 Черга денна залишається без змін.
                 Регламент залишається без змін.
     В залі присутні 22 чоловіки і зареєструвались 20 учасників, з яких 7 учасників повторно.
1. Добровольський Р.І. –       голова Всеукраїнського ГС
2. Чернишов М.П.                   –       голова ГС конституційник
3. Вітовський Р.                       –       суспільна служба України
4. Майборода О.П.                 –
5. Таланчук П.М.           –       голова ВОКЦ
6. Бугаєць М.Й.                       –       голова КГОУ
7. Хмеловський1 В.Т.   –       керівник ГО
8. Гуцул Л.Я.                            –       голова ГО
9. Олексак Л.                           –       голова ГО
10. Тимошенко Т.          –       гр. активіст
11. Голомша М.Я.                   –       голова ПП „Патріот”
12. Кармазін Ю.А.                   –       голова ПП „Захисників вітчизни”
13. Філіпчук Г.Г.                       –       голова ГС „Українська альтернатива”
14. Крошко І.В.                        –       голова укр. конгресу інвалідів
15. Пальчуковський Ю.І.        –       голова ГО „Українська нац. рада”
16. Соскін О.П.                        –       голова ПП УКНП
17. Селіфонт’єв С.І.               –       громадський діяч
18. Шевченко В.Г.                   –       заст. голови ГО „Народні збори”
19. Габер М.О.                        –       голова патріот. партії України
20. Неволько В.А.                   –       громадський діяч
По першому питанню доповідач Таланчук П.М.
Продовження обговорення заяви ВОКЦ, її доповнення і зміни, продовження обговорення питання розробки моделі омріяної України, продовження обговорення організаційної структури ВОКЦ і кадрового складу комітетів і груп.
В обговорення доповіді взяли участь і запропонували свої кандидатури Чернишев М.П., Добровольський Р.І., Хмеловський В.І., Гуцул Л.Я., Прошко І.В., Соскін О.І.
Всі учасники приєдналися до ініціативних груп по створенню ВОКЦ і до підписання заяви.
В своїй доповіді про створення штабу ОГПС, його структур і програму підготовки нової редакції Народної Конституції до Всеукраїнського референдуму проф. Бугаєць М.Й. запропонував зібранню конкретний план-програму.
Узгоджений проект Народної Конституц3ії буде запропонований великому зібранню ВОКЦ в кінці вересня – на початку жовтня 2017 року.
Запропонований склад штату з числа керівників великих громадських об’єднань і політичних партій, які мають значні людські ресурси в регіонах, а також запропонований склад комітету по розробленню узгодженого проекту конституції, які необхідно затвердити рішеннями ВОКЦ.
В обговорення доповіді взяли участь і виступили Габер М.О., Неволько В.А., Кармазін Ю.А., Чернишов М.Г., Голомша М.Я., Соскін О.І., Пальчуковський Ю.І., Селіфонт’єв С.І.
Виступаючі Габер М.О., Неволько В.А., Добровольський Р.І., Чернишов М.Г., Шевченко В.Т. підтримали програму і доповідь запропонували доповнення.
Проти референдуму виступили Голомша М.Я., Пальчуковський Ю.І.
Виступаючий Кармазін запропонував попередньо до вивчення цього питання завершити зібрання розробленням Маніфесту  ВОКЦ для суспільства на базі Маніфестів проф. Таланчука П.М., «Української альтернативи», «Коаліції позапарламентських партій» та інших. обговорити узгоджений маніфест в робочому порядку і затвердити рішенням ВОКЦ.
Прийняті рішення:
1.         Про розроблення єдиного  Маніфесту Обʼєднаних громадсько-політичних сил, зі спрямуванням на досягнення стратегічної мети діяльності учасників рівноправного обʼєднання вищого рівня.
2. Про затвердження заяви ВОКЦ до громадських організацій, політичних партій, громадських діячів та активістів і ця заява може стати загальнопублічним зверненням.
3. Затвердити склад штабу ОГПС, комітету  по розробці проекту народної конституції, авторського колективу по розробці моделі омріяної України, кадрові склади усіх груп і комітетів по супроводу моделі.
Усі затверджені склади залишити відкритими для поповнення і послідуючого затвердження ВОКЦ в робочому порядку.
4. Наступні об’єднані збори ВОКЦ провести в кінці вересня – на початку жовтня 2017 року.

Голова зборів                                             П. Таланчук
Член президії зборів                                 М. Бугаєць

Секретар зборів                               В. Степаненко

Немає коментарів:

Дописати коментар